IMG_20230815_202023_512
دسته بندی مطالب

آخرین مطالب سایت

جوانه‌های مهر؛

مددیاری بیماران و همراهان بیمار

همگی می‌دانیم که تجربه‌ی بیماری، دشوار اما گریزناپذیر است. اتفاقی عموماً تلخ که ما و عزیزانمان را در دوره‌ای کوتاه یا طولانی، درگیر خود می‌کند. اغلب، وقتی به خاطراتمان از بیماری‌های جدی‌تر رجوع می‌کنیم، با جزئیات، تجربه‌ی بیماری و احساساتمان را به خاطر داریم: اشک‌ها و لبخندها، برخوردهای مناسب و نامناسب دیگران و احساسات شدید و عمیقمان در مقام بیمار یا همراه بیمار. اما چه بسا تعداد اندکی از ما به این فکر کرده باشیم که برای گذر صحیح و مناسب از این تجربه‌‌های ناگزیر، جداً به آموختن مهارت‌ها و کسب دانش‌ها و صفاتی نیازمندیم.

بسیاری از ما، اهمیت دانستن تجربه‌ی کسانی که روزی بیماریِ مشابه ما داشته‌اند را نمی‌دانیم؛ و به اندازه‌ای درگیر فرایندهای درمانی می‌شویم که خودمان و افکار و احساسات مشوشی که تجربه می‌کنیم را به فراموشی می‌سپاریم‌.

 در مجموعه مقالات روبرو می‌توانید درباره‌ی «مواجهه با بیماری» اطلاعات مفیدی را کسب کنید

روایت از بیماری...

خاطرات آبستن‌اند؛ آبستن امکان‌های متفاوت و سرنوشتهای تازه و شاید همین است راز جذبه‌ای که در دل خاطراتِ مادربزرگ‌ها یا پدربزرگ‌ها یا مادران و پدران ما را به سمتِ خود می‌کشد؛ یا در خاطرات کسانی که سرزمین، مردمان و فرهنگی دیگر را دیده‌اند و تجربه کرده‌اند. وقتی به خاطراتِ خود یا دیگران گوش می‌دهیم شوقِ تماشای منظره‌ای تازه در ما بیدار می‌شود. گویی منتظریم تا شاهدِ شکلی دیگرگونه از انسان و جهان باشیم. این گونه است که سر پا می ایستیم برای شنیدنِ سرگذشت کسانی که آزمونی دشوار و دردناک را از سر گذرانده‌اند و این گونه است که رؤیاهای شیرین و کابوس‌های یک دوست یا انسانی دیگر، ما را به سوی خود می‌کشند. گاهی هم آن منظره‌ی تازه منظره‌ای است از زندگی خودمان!

«بیماری» وضعیتی جسمی، روانی، اجتماعی، وجودی، معنوی/ معنایی و اقتصادی‌ای را برای ما ایجاد می‌کند که روایت‌گری و خواندن روایت‌ها، هر دو به نحوی می‌توانند بخشهایی از وجوه مختلف این پدیده‌ی انسانی را برای ما آشکار کنند و ما را در مواجهه با آن جسورتر، همدل‌تر و آگاه‌تر کنند.

معرفی فیلم

آخرین فراخوان ما

گزارش فراخوان‌ها

همیاری شما

بازدیدها: ۲۹۹