آغاز طرح صبحانه مدارس محروم کانون دستان مهر علی (ع) شیراز- آبان ۹۶

آغاز طرح صبحانه مدارس محروم
کانون دستان مهر علی (ع)
شیراز- آبان ۹۶

✅ جهت مشارکت مالی در طرح:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۲۷۸۵۸
بانک ملت، به نام کانون دستان مهر
شماره شناسه ۱۳۳۱
🔅 (پرداخت اینترنتی از طریق سایت کانون به آدرس www.dastan-mehr-ali.ir)

🌱 برایشان فرصت آموختن فراهم کنیم…

دیدگاهتان را بنویسید