آشنایی با تاریخچه فعالیت موسسه‌ی دستان مهر علی (ع)

کانون خیریه دانشجویی دستان مهر علی (ع) از سال ١٣٨۵ فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز کرد. در ابتدا فعالیت‌ها، شامل ارائه‌ی خدمات درمانیِ داوطلبانه توسط برخی از دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز به بیماران نیازمند بود.
به تدریج فعالیت های درمانی کانون انسجام بیشتری یافت و طرح های بهداشتی و آموزشی نیز اضافه شد.

در حال حاضر ۴ طرح، در حال پیگیری است:

 

١- طرح درخت زندگی:
طرح حمایت از بیماران نیازمند.
 
٢- طرح سپیده زندگی:
طرح تغذیه ی محرومین.
 
٣- طرح جوانه های مهر:
طرح مددیاری و حمایت از بیماران بستری در بیمارستان ها
 
۴- طرح شکوفایی نور:
طرح تهیه شیر خشک کتوژنیک برای نوزادان مبتلا به تشنج مقاوم به درمان.

از سال ۱۳۹۹ کانون خیریه دانشجویی دستان مهر علی (ع)، بسیاری از فعالیت‌های خود را در قالب موسسه مردم‌نهاد دستان مهر علی (ع) به شماره ثبت ۴٢٣٨ انجام می‌دهد.

شاید این مطالب را نیز دوست داشته باشید:

بازدیدها: ۱۹

نظرات بسته شده است.