تغییر لوگوی کانون

با سلام خدمات دوستان عزیز

با تشکر از تیم طراحی کانون بابت طراحی لوگوی جدید . لوگوی کانون از این تاریخ به بعد به لوگوی زیر تغییر خواهد کرد . لذا از این بعد کانون ما را می توانید با این نشان و لوگو شناسایی نمایید.

1.1

دیدگاهتان را بنویسید