سامانه الکترونیک دریافت کمک های مالی خیرین

“اطلاعیه مهم”

براساس جلسه ی هیت مرکزی کانون در تاریخ ۹۳/۳/۲۴ در ارتباط با روش های دریافت کمک مالی خیرین موضوع ذیل تصویب شد.

از تاریخ انتشار این اطلاعیه به بعد کلیه مبالغی که به حسابهای کانون واریز می شود (از هر یک از روشهای موجود) در صورت اینکه شناسه ی واریز کننده نداشته باشد مبلغ به عنوان کمک مالی جهت مصارف عمومی تلقی شده و زیر گروه مالی کانون در ارتباط با نحوه و محل صرف این مبالغ تصمیم خواهد گرفت . واضح می باشد که در صورت انتخاب شناسه ی واریز کننده , مبلغ مورد نظر فقط در عنوان ذکر شده صرف می شود.

در صورت صلاح دید می توانید مشخصات خود را وارد نمایید تا در صورت لزوم بتوانیم با شما در تماس باشیم.

لطفا حتما کد طرحی که مایل هستید که مبلغ در آن هزینه شود را قید نمایید

مصارف عمومی ، تبلیغات و غیره ۲۳۳۸ طرح تغذیه کودکان محروم شیراز ۱۳۳۱
طرح ۵ هزار قطره باران ۲۹۸۶ طرح تغذیه کودکان محروم استهبان ۱۱۱۵
طرح مددکاری کودکان (جوانه های مهر) ۲۸۷۸ طرح تغذیه کودکان محروم رفسنحان ۱۲۲۳
طرح پرداخت وام ۱۹۷۹ طرح تغذیه کودکان محروم داراب ۱۵۴۷
طرح درخت زندگی و کمک بلاعوض به بیماران ۱۴۳۹ طرح تغذیه کودکان محروم مرودشت ۱۶۵۵
طرح درمان بیماران قلبی ۲۱۲۲ طرح تغذیه کودکان محروم نورآباد ۲۴۴۶
گروه درمان شهرستان ارسنجان ۱۸۷۱ طرح تغذیه کودکان محروم آباده ۳۱۲۹
طرح هزینه درمان دندانپزشکی ۲۶۶۲ طرح تغذیه کودکان محروم ارسنجان ۳۲۳۷
طرح وام جهت هزینه دندانپزشکی ۲۷۷۰ طرح تغذیه کودکان محروم زرین دشت ۳۳۴۵
طرح آموزش سلامت محرومین ۲۵۵۴
طرح قاصدک ۱۷۶۳

 لطفا توجه فرمایید مبلغ وارد شده به تومان می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید