طرح دندان پزشکی

شاخه دندانپزشکی کانون دستان مهر علی (ع)، به تازگی فعالیت های خود را آغاز کرده‌است. برای آشنایی بیشتر با این شاخه و ضرورت شکل‌گیری آن، متن زیر را مطالعه بفرمایید.دستانمهر علی (ع)