طرح دندان پزشکی

شاخه دندانپزشکی کانون دستان مهر علی (ع)، به تازگی فعالیت های خود را آغاز کرده‌است. برای آشنایی بیشتر با این شاخه و ضرورت شکل‌گیری آن، فایل
زیر را مطالعه بفرمایید

دستان مهر علی (ع).

1