معرفی و آموزش بازی

 

  فایل های  آموزش بازی های حرکتی و زبانی و مناسب محیط بسته:

 

همچنین بازی های :

 

⚠️ در انتخاب بازی حتما به گروه سنی مناسب توجه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید