گزارشی از وضعیت بیماران نیازمند دوره‌ی قبل(آبان ماه ۹۲) درخت زندگی

موارد۱، ۲، ۷ و ۸ پشتیبان ما لی دارند و خیرین محترم هزینه‌ی ۳ ماه را به صورت منظم به حساب کانون واریز کرده‌اند.

موارد ۵ ، ۶ و ۱۰ و ۱۱ برای مدتی محدود (بین ۴ تا ۷ ماه) خیر دارند.

مورد ۴، به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار تومان، توسط خیرین مورد حمایت مالی قرار گرفتند و الحمدلله عمل ایشان انجام شد و وضعیت فیزیکی ایشان نسبتاً مطلوب است.

موارد ۳ و ۹  تا کنون خیر ی برای حمایت مالی پیدا نکرده اند .

دیدگاهتان را بنویسید