درمانگاه کانون دستان مهر علی (ع)
درمانگاه کانون دستان مهر علی (ع)

گزارش تصویری از درمانگاه کانون

در ادامه ی مطلب می توانید گزارش تصویری کوتاهی از فعالیت های درمانگاه را مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید