گزارش تصویری درمانگاه دندانپزشکی دستان مهر- ۲۱ مهرماه ۹۶

📸 گزارش تصویری درمانگاه دندانپزشکی دستان مهر- ۲۱ مهرماه ۹۶
🍁 ویزیت ۴۱ بیمار و طرح ریزی درمان
🍁معالجه ۱۵ بیمار و انجام ۲۵ خدمت دندانپزشکی برای آنها
🌅@dastanmehrali
۰۹۳۷۶۸۰۲۵۱۲

2

دیدگاهتان را بنویسید