گزارش تصویری طرح جوانه های مهر


📸 گزارش تصویری جوانه های مهر:

🏩 بازی گروهی مربی- کودکان و مادرانشان، در اتاق بازی بیمارستان خون شناسی و سرطان شناسی امیر شیراز
22🏩 خریداری و نصب ۱۳ عدد دستگاه DVD Player برای اتاق های دو بخش داخلی کودکان ۱و ۲ بیمارستان نمازی شیراز

1

دیدگاهتان را بنویسید