گزارش مالی طرح «درخت زندگی»، (سال ۹۴ و نیمه ی اول ۹۵)

? گزارش مالی طرح «درخت زندگی»، کانون دستان مهر علی (ع)
(سال ۹۴ و نیمه ی اول ۹۵)

 

?? در سال ۹۴:
۲۰۰۰ بیمار محروم با صرف هزینه ۱۰۰ میلیون تومان در قالب حمایت های مالی بلا عوض و وام درمانی، مورد پیگیری و حمایت قرار گرفتند.


?? در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۵:
۹۰۰ بیمار با صرف ۳۵ میلیون تومان، در قالب حمایت های مالی بلا عوض و وام درمانی، مورد پیگیری و حمایت قرار گرفتند.

 

دیدگاهتان را بنویسید