admin

فراخوانی برای یاری رساندن به آسیب‌دیدگان سیل محله‌ی سعدی شیراز

فراخوانی برای یاری رساندن به آسیب‌دیدگان سیل محله‌ی سعدی شیراز خبر وقوع سیل در محله‌ی سعدی شیراز در رسانه‌های رسمی و نیز فضای مجازی انتشار گسترده‌ای داشته، و به تبع آن حضور مردم مشتاق به کمک در منطقه نیز پررنگ بوده است. این حضور شورمند گره‌های مهمی را از کار …

Read More »

در مواجهه با سیل شیراز – یادداشت شماره ۱

🔸 در مواقع بحران چگونه مؤثّر کمک کنیم؟ سیل ویرانگر است؛ و خانه و شهرمان را به ساعتی می تواند درهم بکوبد. اما ویرانگرتر از سیل زوال عزت نفس و احساس کرامت انسانی است. ویرانگرتر از سیل ترویج فرهنگ «گیرنده- بودن» به جای «مولّد- بودن» است. روزهای سیل روزهای سختی …

Read More »