شماره ثبت: 4238

روایت از بیماری

روایت‌گری و خاطره‌گویی در زمینه بیماری، چه از زبان بیماران و همراهانشان و چه از زبان کادر درمان بسیار مهم است.

میترا؛ دختری که نمی‌خندد!

میترا؛ دختری که نمی‌خندد! یه بعدازظهر پاییزی توی درمانگاه بودم. دختر نوجوانی با مادرش اومدن برای معاینه دندونپزشکی. فکر می‌کردم یه معاینه روتین هست و قراره چهار تا پوسیدگی تشخیص…