معرفی کانون

فعالیت های زیرگروه آموزشی و غربالگری

۱- زیر گروه آموزشی دستان مهر علی (ع) فعالیت های خود را با آموزش بیماری های شایع و قابل پیشگیری نظیر دیابت- فشار خون و بیماری های شایع زنان در سال ۸۸ آغاز کرئ و در خلال آموزش به غربالگری دیابت، فشار خون و بیماری های زنان نیز پرداخت.پس از …

Read More »