شماره ثبت: 4238

مقاله‌ ها

بایدها و نبایدهای پس از خودکشی

باید ها و نباید های پس از خودکشی موفق یکی از نزدیکان (به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی- 10 سپتامبر/ 19 شهریور) بازماندگان فردی که در اثر خودکشی فوت…

وضعیت بهداشت و سلامت مهاجران در ایران

هم‌اکنون در ایران، بیش از ٣ میلیون مهاجر زندگی می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق این مهاجران برای دسترسی به خدمات درمانی در ایران با موانع و دشواری‌های جدی مواجه‌اند. در این مقاله، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل مهاجرت و نیز آمارهای اخیر مهاجرت به ایران، وضعیت دسترسی مهاجران به خدمات درمانی را مختصراً توصیف می‌کنیم.