سایر موضوعات

بایدها و نبایدهای پس از خودکشی

باید ها و نباید‌های پس از خودکشیِ موفق یکی از نزدیکان (به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی- ۱۰ سپتامبر/ ۱۹ شهریور) نرجس صبوریان- روانپزشک بازماندگان فردی که در اثر…