شکوفایی نور (شیرخشک کتوژنیک)

نوزادانی که مبتلا به صرع مقاوم به درمان هستند می‌توانند به کمک این درمان از آسیب‌های بیشتر مغزی جلوگیری کنند.

شکوفایی نور

معرفی طرح شکوفایی نور مرغی شبی به صخره نشست و غریب، خواند. پروانه‌ای ز دشت گذر کرد و دشت، ماند. او شعر می نگاشت… او رنگ می‌سرود… در رهگذار باد، نگهبان لاله بود!(سیاوش کسرایی)  در…