آلزایمر

آلزایمر بیماری مراقبت مرگ

معرفی فیلم هنوز آلیس

چالش فیلم با آگاهی آلیس از گونه‌ای از بیماری آلزایمر آغاز می‌شود. آلزایمری زودرس و ژنتیکی که احتمالا از پدرش به او منتقل شده‌است. بیماری‌ای پیش‌رونده که تنها با دارو می‌توان علایم آن را قدری کنترل کرد.