بیماری

آلزایمر بیماری مراقبت مرگ

معرفی فیلم هنوز آلیس

چالش فیلم با آگاهی آلیس از گونه‌ای از بیماری آلزایمر آغاز می‌شود. آلزایمری زودرس و ژنتیکی که احتمالا از پدرش به او منتقل شده‌است. بیماری‌ای پیش‌رونده که تنها با دارو می‌توان علایم آن را قدری کنترل کرد.

بیماری سرطان سرطان کودکان مراقبت مرگ

سرطان؛ زنگ بیداریِ من

پنج سال پیش دچار یک ریزش موی منطقه‌ای در ناحیه سر شدم. با گمان اینکه یک مشکل پوست و مو دارم به متخصص مو مراجعه و درمان را شروع کردم تا اینکه دو ماه بعد از آن