حمایت

درباره‌ی مراقبت (تحلیل فلسفی مفهوم پروای دیگران داشتن)

درباره‌ی مراقبت (تحلیل فلسفی مفهومِ پروای دیگران داشتن)

میرآف در این کتابِ مختصر می‌کوشد مفهوم مراقبت/پروا را تعریف کند و الگوی عامی برای انواع روابط مراقبتی ارائه دهد. به باور او مراقبت/ پروا، کمک به یک دیگری خاص و مشخص است برای رشد بالندگی و تحقق بخشیدن به خودش آن هم در مسیری که منحصر به خود اوست.

گزارش فراخوان‌ها

گزارش‌ فراخوان‌ها شاید این مطالب را نیز دوست داشته باشید: گزارش‌های سالانه مشاهده فراخوان‌ها آشنایی بیشتر با طرح جوانه‌های مهر (مددیاری بیماران و همراهان بیمار) آشنایی بیشتر با طرح سپیده‌ی…

فراخوان‌های ما

فراخوان‌های ما ما در موسسه دستان مهر علی (ع) به صورت دوره‌ای فراخوان‌هایی را به اشتراک می‌گذاریم و همراهی و همیاری شما را مدد می‌طلبیم تا در کنار یکدیگر شاید…