شماره ثبت: 4238

حمایت

گزارش فراخوان‌ها

گزارش‌ فراخوان‌ها شاید این مطالب را نیز دوست داشته باشید: گزارش‌های سالانه مشاهده فراخوان‌ها آشنایی بیشتر با طرح جوانه‌های مهر (مددیاری بیماران و همراهان بیمار) آشنایی بیشتر با طرح سپیده‌ی…

فراخوان‌های ما

فراخوان‌های ما ما در موسسه دستان مهر علی (ع) به صورت دوره‌ای فراخوان‌هایی را به اشتراک می‌گذاریم و همراهی و همیاری شما را مدد می‌طلبیم تا در کنار یکدیگر شاید…