شماره ثبت: 4238

خودکشی

پیشگیری از خودکشی (رویکرد راه‌حل محور)

معرفی کتاب عنوان: پیشگیری از خودکشی (رویکرد راه حل محور) ناشر: انتشارات ارجمند نویسنده: جان هندن مترجم: دکتر قدرت اله عباسی ، محمد فغان پورگنجی ، لیلی کاوسی موضوع اصلی: روان‌درمانی و مشاوره این کتاب برای روانشناسان،…

بایدها و نبایدهای پس از خودکشی

باید ها و نباید های پس از خودکشی موفق یکی از نزدیکان (به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی- 10 سپتامبر/ 19 شهریور) بازماندگان فردی که در اثر خودکشی فوت…