شماره ثبت: 4238

فقر

چرا پزشک شما باید به عدالت اهمیت بدهد؟

در دهه 1980 در زیمباوه، ماری باسِت از نزدیک شاهد اپیدمی ایدز بود و به تاسیس یک کلینیک برای درمان وآموزش مردم محلی درخصوص این ویروس کشنده کمک کرد.

درخت زندگی

معرفی طرح درخت زندگی نبود یک نظام سلامت فراگیر، عادلانه و کارآمد، عموم مردم و به خصوص اقشار نیازمند را در موقعیت بیماری، تحت فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی چشمگیری…