موسسه دستان مهر علی (ع)

تاریخچه فعالیت

آشنایی با تاریخچه فعالیت موسسه‌ی دستان مهر علی (ع) کانون خیریه دانشجویی دستان مهر علی (ع) از سال ١٣٨۵ فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز کرد. در…